Villkor för nedladdningsbara och för betalda designer

» Koderna är gjorda för dig, av mig, du får alltså inte sälja något vidare.
» Du får inte påstå av du är skaparen av designen, oavsett om du köpt bort min signatur eller inte.
» En signatur kommer finnas i designen och får ej tas bort om du inte köpt bort den.
» Du får inte använda mina koder till att göra en egen design.
» Du får inte ändra något som förstör grunden av designen. Det som får ändras är små saker, så som färgtema, header eller bakgrund t.ex.
 
Mina designer är skyddade av upphovsrättslagen vilket innebär att det kan leda till böter eller fängelse om ovanstående bryts.